Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
 
1. Název, forma
Pardubická labská, svazek obcí dle zákona o obcích 128/2000 Sb.
2. Důvod a způsob založní  
Dle výpisu z rejstříku
3. Oganizační struktura  
Výkonný ředitel, výkonný výbor, valná hromada
4. Kontaktní spojení 
Viz. Kontakty 
5. Bankovní spojení
4115338309/0800, Česká spořitelna
6. Identifikační číslo
04543017
7. Dokumenty
Viz. Dokumenty
8. Žádosti o informace
Viz. Kontakty
9. Rozpočty a rozpočtové výhledy
Rozpočet 2016        Rozpočtový výhled 2016
Rozpočet 2017, Informace o předpokládanám plnění rozpočtu 2017
(zveřejněno 17.12.2018)
 
10. Závěrečné účty  
Rok 2015Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018- (zveřejněno 24.6.2019)
11. Výsledky přezkumu hospodaření             
Rok 2016, Rok 2017Rok 2018 - (zveřejněno 24.6.2019)