Pro potřeby vybudování Labské stezky a doprovodné infrastruktury podél břehu Labe v rámci Polabské krajiny mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem se města Pardubice, Přelouč, Chvaletice, Týnec nad Labem a obce Srnojedy, Valy, Semín, Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Trnávka, Kojice dohodli na vytvoření dobrovolného svazku obcí "Pardubická labská" pro zajištění úspěšné realizace stavby.

Projekt je realizován za podpory Pardubického kraje a realizace bude podpořena dotacemi z Integrovaných územních investic Hradecko - Pardubické aglomerace spolu s návaznými operačními programy. 

Svazek obcí byl založen podpisem společné smlouvy dne 15.11.2015 v krajském městě Pardubice. Zápisem z ustavujícího shromáždění byla určena osoba výkonného ředitele, jehož funkci aktuálně zastává Bc. Irene Burešová, starostka města Přelouč.